Diputació de Tarragona: Video "time lapse" insta.lació CPD

En aquest video, format "time lapse", es pot observar tot el procés d'instal·lació i muntatge del CPD encarregat per la Diputación de Tarragona. Remodelació de unes instal·lacions existents. Interessant i dinàmic registre de la nostra…

Diputación de Tarragona: Video de todo el proceso de instalación y montaje del CPD para la Diputació de Tarragona

En este video "time lapse" se puede visualizar, de forma acelerada, toto el proceso de montaje del CPD encargado por la Diputación de Tarragona en cada una de sus fases. Ejemplo gráfico interesante de nuestra manera de implantar Data Cent…