Una Execució Especialitzada

Data Center Solutions

data-center

Per a la posada en marxa d’un modern Data Center es requereix d’un disseny, planificació i execució especialitzats que integrin d’una forma eficaç les diferents infraestructures que composen un CPD.

SOCORED li aportarà:
• Una clara comprensió de les seves necessitats
• Un fluid feedback entre les parts involucrades
• Un profund coneixement de la normativa i estàndards d’aplicació
• Una òptima elecció dels millors fabricants i solucions disponibles per a cada necessitat
• L’elaboració de projectes i pressupostos preliminars que permetin prendre decisions d’abast
• Projectes basats en l’optimització del consum energètic, la sostenibilitat i la continuïtat
• Certificació, garantia i servei post venda de les instal·lacions efectuades