Diputació de Tarragona: Video “time lapse” insta.lació CPD

En aquest video, format “time lapse”, es pot observar tot el procés d’instal·lació i muntatge del CPD encarregat per la Diputación de Tarragona. Remodelació de unes instal·lacions existents. Interessant i dinàmic registre de la nostra manera de treballar en Data Center.