Diputació de Tarragona: Video "time lapse" insta.lació CPD

En aquest video, format "time lapse", es pot observar tot el procés d'instal·lació i muntatge del CPD encarregat per la Diputación de Tarragona. Remodelació de unes instal·lacions existents. Interessant i dinàmic registre de la nostra…
noticias-socored

Diputación de Tarragona: Video de todo el proceso de instalación y montaje del CPD para la Diputació de Tarragona

En este video "time lapse" se puede visualizar, de forma acelerada, toto el proceso de montaje del CPD encargado por la Diputación de Tarragona en cada una de sus fases. Ejemplo gráfico interesante de nuestra manera de implantar Data Cent…
noticias-socored

Socored treballa a les instal·lacions d'energia fotovoltaica dissenyades exclusivament per al CPD

El CPD és una font de consum energètic constant durant tot l'any i qualsevol reducció d'aquest consum representa un important estalvi...
noticias-socored

Socored Securitza el CPD de l'Ajuntament de Santander "en funcionament" i sense cap parada

El CPD estava situat en una ubicació amb riscos (històrics) d'inundació i de foc...
noticias-socored

Construcció Integral del Nou CPD del Tribunal de Comptes d'Espanya

El Tribunal de Comptes d'Espanya contracta a SOCORED la construcció integral del seu nou Centre de Processament de Dades...